• ALFA CURE+ טיפול ביתי מוכח ומהימן בכאב מקומי ורגעי.

  אחרי חודשים רבים של מחקר וחיפוש אחר פתרון לכאב הרגעי, פתרון שאינו תרופתי, פתרון שביכולתו למזער למינימום תלות ושימוש בתרופות ובמשככי כאבים, קיבלה טכנולוגיית ה ALFA CURE+ את תקן האיכות של אפוסתרפיה. למעשה המכשיר מעניק למשתמש איכות טיפול הקרובה ביותר לסוג הטיפולים הזהה במרפאות כאב ובתי חולים מתקדמים בארץ ובעולם. כל זאת מהבית. ללא תופעות לוואי, ללא סיכון.

  המכשיר הביתי מאושר FDA. מאושר לשימוש ע"י משרד הבריאות בישראל. הטכנולוגיה משמשת כיום את מערכת הבריאות כטיפול אפקטיבי בכאב מקומי. ה ALFA CURE+ הינו המכשיר היחידי המפעיל 3 פעולות ריפוי בו זמנית על האזור הכואב:

  • RF גלי רדיו המייצרים אנרגיה המספקת חימום עמוק של רקמות. האנרגיה חודרת לעומק השרירים והמפרקים, מגבירה את זרימת הדם ומעוררת את מערכת הריפוי הטבעי של הגוף.
  • IR גלי אינפרה אדום. אנרגית חום שפועלת על השכבות העליונות של העור ומסייעת בתהליך הזרמת הדם, מפחיתה דלקתיות, מעודדת תהליכי התחדשות ומובילה לתחושת הקלה על כאב.
  • LLLT לייזר רך. אנרגיה שאינה מחממת אך מעודדת האצת פעילות תאים לריפוי טבעי.

   

  קישור לסרטון הסבר

  ALFA CURE+

  ₪2,490.00מחיר
  • החברה תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי הדין, לרבות מוצר שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם, ובלבד שהמוצר הוחזר לחברה בתוך 14 יום ממועד אספקת המוצר ללקוח. 

   החזר כספי יינתן בכפוף לתנאים הבאים:

   •    לא תתאפשר החזרת מוצר שנפגם או שנעשה בו שימוש. יודגש, כי החזרת המוצר באריזה המקורית שלא נפתחה תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו. 
   •    השבת התשלום ללקוח תהיה במועד ביטול העסקה והחזרת המוצר, ככל שניתן, או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבוטל החיוב, ואם זוכה חשבונה של החברה, יוחזר התשלום במזומן, בשיק מזומן או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח.
   החברה רשאית לנכות מסכום ההחזר דמי ביטול בשיעור של  חמישה אחוזים ממחיר המוצר או 100 ש“ח - לפי הנמוך מביניהם, וכן לנסות מסכום ההחזר כל תשלום ששולם על ידי החברה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה.
   •    זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מבצע ("מכירה מיוחדת", כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) תהא מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע, ובלבד שאלו הוצגו בפני הצרכן במועד הרכישה. 
   •    החזרת מוצר וקבלת החזר כספי במהלך תקופת ההתנסות, לאחר שחלפו 14 יום ממועד אספקת המוצר אך טרם חלוף 60 יום ממועד ההספקה, יתאפשרו בכפוף לניכוי דמי ביטול בגובה 390 ₪, ובתנאי שהמוצר הוחזר לחברה במצב תקין ובאריזתו המקורית. ההחזר יתבצע בתוך 30 ימי עסקים ממועד הביטול והחזרת המוצר.
   •    החברה  איננה מתחייבת לאפשר החזרת המוצר ולבצע החזר כספי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין, אלא על פי תנאי מדיניות זו.
   •    בכל מקרה של סתירה בין מדיניות זו לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו – יגברו הוראות החוק והתקנות. 

  © 2017 BY APOSTORE PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle